Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig
Wij zijn op zoek naar Fysiotherapeuten / Projectmanagers, kom jij bij ons werken
HRC Header 7
Wetenschappelijke resultaten
Alleen door ons te blijven verdiepen in wat ouderen nodig hebben, zijn wij in staat om hoogwaardige interventies te bieden. De onderzoekdivisie van HRC is dan ook in het leven geroepen om de effecten van het Powerful Ageing programma te registreren en monitoren. Zo vergaren we continu nieuwe informatie.
 
We verbinden wetenschappelijke inzichten met de dagelijkse praktijk. Dat doen we samen met gemeenten, verschillende zorgaanbieders en fysiotherapiepraktijken, diverse onderzoeksgroepen én het onderwijs. Ook voeren we onderzoeken door heel Nederland uit in verschillende fysiotherapiepraktijken en gemeenten. 

Academische Werkplaats (AWP)

De Academische Werkplaats is dé plek waar HRC onderzoekt wat werkt in de praktijk. Met als doel: de Wmo- en therapeutische zorg innoveren en verbeteren. Door interventies te ontwikkelen die werken voor ouderen. Op gebied van explosiefkracht versterken, fysiek functioneren en zelfredzaamheid vergroten.
 
Om hoogwaardige kwaliteit te bieden, blijft recente kennis en expertise over beweeginterventies nodig. De kennis uit wetenschappelijke onderzoeken combineren we dan ook met praktijkervaringen, van bijvoorbeeld fysiotherapeuten en onderwijsinstellingen. Zo verkrijgen we waardevolle inzichten voor ouderen, zorgprofessionals en gemeenten. 

De Academische Werkplaats zet deze inzichten bovendien direct in bij de Powerful Ageing-interventies. Zo maken ouderen hier ook direct gebruik van.  

Binnen AWP werken domeinen als onderzoek, beleid en onderwijs samen. Concreet betekent dit: praktijk- en beleidsprofessionals van één of meerdere gemeenten, die structureel met onderzoekers van een universiteit of lectoraat samenwerken.
 
Met al deze kennis verbetert Powerful Ageing behandelingen in de praktijk. Een belangrijke onderzoekslijn is bijvoorbeeld: klinisch onderzoek naar de effecten van Powerful Ageing. Zo neemt de kwaliteit van de Wmo- en therapeutische zorg toe.  

Onderzoekslijnen binnen de Academische Werkplaats

Onderzoek naar het effect van training op explosief spiervermogen, fysiek functioneren en zelfredzaamheid

Beperkingen in het fysieke functioneren van ouderen, vormen een bedreiging voor hun zelfredzaamheid. Het uitvoeren van dagelijkse taken start vanuit explosief spiervermogen. Verlies van dit vermogen leidt tot verlies van zelfstandig functioneren. 
 
Binnen deze onderzoekslijn staat Powerful Ageing, oftewel op eigen kracht ouder worden, centraal. Waarbij het onderzoek zich specifiek richt op het stimuleren én versterken van explosief spiervermogen. 

Onderzoek naar innovatieve zorgtrajecten binnen de fysiotherapie en Wmo-zorg

Voor een hogere kwaliteit van leven is het belangrijk dat ouderen de regie over hun eigen leven blijven voeren. Bewegingstherapie wordt gezien als de oplossing om functionele bewegingsbeperkingen te voorkomen. Hoewel het effect van bewegen op de gezondheid van ouderen uitgebreid is onderzocht en aangetoond, is het effect van bewegen op fysieke zelfredzaamheid onduidelijk. Ook is nog onduidelijk welke vorm van bewegingstherapie het meest effect heeft op het dagelijks functioneren van ouderen. 
 
Dit onderzoek richt zich op de innovatie én effecten van beweegzorg. Met de resultaten ontwikkelen we innovatieve methodes om zorgaanbieders te ondersteunen bij ouderenzorg.

Implementatie beweegzorg in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en Wmo-zorg

Dit onderzoek brengt de onderzoeksresultaten die zijn gemeten naar de beleidstafel. Met een effectieve werkwijze in de dagelijkse (zorg) praktijk voor ouderen. Waardoor de kwaliteit van fysiotherapeutische en Wmo-zorg verbetert. Specifiek op gebied van preventie en de kwaliteit van leven voor ouderen.
 
Centraal in dit onderzoek staan de volgende vragen:

  • welke barrières of succesfactoren bepalen of de implementatie van de beweeginnovatie werkt;
  • welke implementatiestrategieën zijn effectief;
  • waarom werkt een implementatiestrategie in de ene zorgpraktijk wel en in de andere niet;
  • wat zijn onbedoelde en onverwachte effecten van de implementatie;
  • in hoeverre is de nieuwe werkwijze doorgevoerd in de organisatie;
  • op welke manier borgen we het resultaat van de implementatie op de lange termijn. 
Onderzoek naar kosteneffectiviteit in de praktijk

In dit onderzoek beoordelen we de (kosten)effectiviteit van de Powerful Ageing-interventie. Specifiek bij thuiswonende ouderen. Dit doen we door de interventie te vergelijken met andere interventies in de Wmo-zorg en met algemene bewegingsaanbevelingen.

HRC Powerful Ageing
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem

hrc@powerful-ageing.nl
Tel.  0573 74 51 05

Copyright © 2023