Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig
Wij zijn op zoek naar Fysiotherapeuten / Projectmanagers, kom jij bij ons werken

Volg hier onze Publicaties

Effectiveness of power training compared to strength training in older adults: a systematic review and meta-analysis

Auteurs: el Hadouchi, M., Kiers, H., de Vries, R., Veenhof, C. & van Dieën J.

Gepubliceerd, European Review of Ageing and Physical Activity (2022)

Recent onderzoek suggereert dat explosief spiervermogen een belangrijke voorspeller is voor het fysiek functioneren van de ouderen in het dagelijkse leven. Om te bepalen wat powertraining kan betekenen voor de ouderen is er gekeken naar recente onderzoeken die op dit moment gedaan zijn. Ons literatuuronderzoek met 15 studies en in totaal 583 deelnemers laat zien dat power training meer potentie heeft in het verbeteren van het explosieve spiervermogen en fysieke testen op activiteitenniveau, vergeleken met reguliere krachttraining. Wel zijn de gerapporteerde uitkomsten gebaseerd op veel verschillende testen die gebruikt worden om explosief spiervermogen te meten. Een gestandaardiseerd protocol is noodzakelijk om op een valide en betrouwbare manier effecten van powertraining te meten, en verder onderzoek is nodig om te evalueren of de gebruikte powertraining interventies daadwerkelijk het construct van power training reflecteren.

The reliability, validity, and responsiveness of tests used to assess the effects of power training in older adults: A systematic review

Auteurs: el Hadouchi, M., Kiers, H., Boerstra, B., Berends, R., Schreuder, E., Veenhof, C. &  van Dieën, J.

Onder beoordeling van externe beoordelaars van een wetenschappelijk tijdschrift. 

Powertraining heeft de potentie om het fysiek functioneren te verbeteren bij de ouderen, alleen mist er een betrouwbaar testprotocol om de effecten van power training te meten. Vanuit ons eerdere literatuuronderzoek (artikel 1) zijn er 25 testen geïdentificeerd die gebruikt zijn om de effecten van powertraining te meten bij ouderen. Voor deze testen is er literatuur gezocht naar de betrouwbaarheid, validiteit, en de gevoeligheid van de aangegeven testen. Hieruit zijn er 17 artikelen gevonden voor maar 15 van de 25 testen. Van deze studies was een overgroot deel van twijfelachtige of matige kwaliteit. Deze resultaten bieden de volgende stap in het creëren van een betrouwbaar en valide testprotocol om het effect van power training bij ouderen. Door te weinig eenduidigheid over de gebruikte testen voor het meten van power en de effecten van powertraining zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Hierin zullen deskundigen gevraagd worden om overeenstemming te krijgen welk construct de voorgestelde testen meten en binnen welk domein van het International Classification of Function, Disability, and Health (ICF) ze passen.

Therapeutic validity and replicability of power training interventions in older adults: A review using the TIDieR checklist and CONTENT scale

Auteurs: el Hadouchi, M., Kiers, H., Boerstra, B., Pijpers, R., Veenhof, C., van Dieën, J.

Gepubliceerd, Heliyon (2024)

Door meerdere studies is het duidelijk dat powertraining de mogelijkheid biedt om het explosieve spiervermogen en de fysieke prestatie van de ouderen te verbeteren. In ons eerdere literatuuronderzoek (artikel 1) is er naar boven gekomen dat er weinig eenduidigheid is over de validiteit en de reproduceerbaarheid van een powertraining interventie. In de onderzochte studies was de definitie van een powertraining vaag en de interventie zelf niet compleet omschreven. Om een duidelijke kader neer te zetten wat een powertraining omvat en hoe deze neer wordt gezet zijn er 14 Randomized Controlled Trials (RCT’s) geëvalueerd. De beoordeling van de studies werd uitgevoerd door middel van criteria voor interventieomschrijvingen, therapeutische validiteit en powertraining criteria. Veel powertraining interventie scoorden laag op de reproduceerbaarheid van de gegeven training. Om een duidelijk effect te krijgen vanuit de power training interventie is meer noodzaak naar duidelijke omschrijving wat en hoe powertraining inhoudt.

Power training in older adults: A pilot and feasibility study

Auteurs: el Hadouchi, M., Kiers, H., Boerstra, B., Pijpers, R., Veenhof, C. & van Dieën, J.

Gepubliceerd,  Journal of Rehabilitation Research and Practice (2023)

Power training kan fysieke prestatie, fysiek functioneren, en zelfredzaamheid verbeteren bij ouderen. In onze eerdere studies is er aangetoond dat huidig onderzoek naar de effecten van power training bij ouderen zijn beperkingen heeft. Hoe powertraining voor ouderen er precies uitziet, is nog onduidelijk en niet goed gerapporteerd, en er is niet genoeg bekend over de testen die gebruikt worden om de effecten van power training te meten. Om deze beperkingen aan te pakken en de effecten van powertraining bij ouderen te onderzoeken hebben 28 ouderen boven de 60 jaar de interventie “Powerful Ageing” gevolgd. Powerful Ageing is een interventie gericht op het verbeteren van explosief spiervermogen, met als doel om verbeteringen teweeg te brengen in het fysiek functioneren. Primaire uitkomstmaten binnen het ICF waren: explosief spiervermogen (functiedomein), fysieke prestatie (activiteitendomein), fysieke activiteitsniveau in het dagelijks leven en kwaliteit van leven (participatie domein). Daarnaast werd de haalbaarheid van het geven van powertraining bij ouderen gemeten door middel van uitval en het oplopen van blessures. Er is een significante verbetering gevonden op spiervermogen, anaeroob vermogen en snelheid van bewegen. Belangrijk was dat er een 92,8% aanwezigheid was zonder gevallen van blessures. Hierdoor is powertraining haalbaar gebleken voor ouderen boven de 60 jaar.

Samenwerking

Binnen de Academische Werkplaats werken we samen met:
  • Eerstelijns Fysiotherapiepraktijken;
  • Nederlandse gemeenten;
  • Lectoraat Innovatie van Beweegzorg van Hogeschool Utrecht;
  • Fysiotherapiewetenschap van UMC Utrecht;  
  • Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Mohamed el Hadouchi

Mohamed is onderzoeker en docent aan de Master Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht binnen het Lectoraat Innovatie van Beweegzorg. Ook is hij aangesloten bij de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
 
Op deze plekken houdt hij zich onder andere bezig met de effecten van veroudering op het neuromusculaire systeem, het fysieke functioneren en de performance van ouderen. Ook is hij nauw betrokken bij de innovatie van de eerstelijns (sport) fysiotherapie en diverse zorginnovatie projecten voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen.
 
Expertise
Ageing & Vitality, Inspanningsfysiologie, Biomechanica & Bewegingsanalyse, Sportfysiotherapie, Revalidatie, Sport Performance training en coaching.

Andere literatuur over dit onderwerp

Balachandran, A., Steele, J., Angielczyk, D., Belio, M., Schoenfeld, B., Quiles, N., Askin, N. & Abou-Setta, A. (2022). Comparison of Power Training vs Traditional Strength Training on Physical Function in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Sport and Health Science, 5(5), 398-407. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2022.11623

Bean, J., Vora, A. & Frontera, W. (2004). Benefits of exercise for community-dwelling older adults. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(11), 31-42. Doi: 10.1016/j.apmr.2004.03.010

Byrne, C., Faure, C., Keene, D. & Lamb, S. (2016). Ageing, muscle power and physical function: A systematic review and implications for pragmatic training interventions. Sports Medicine, 46(9), 1311-1332. Doi: 10.1007/s40279-016-0489-x

Cadore, E., Rodríguez-Mañas, L., Sinclair, A. & Izquierdo, M. (2013). Effects of Different Exercise Interventions on Risk of Falls, Gait Ability, and Balance in Physically Frail Older Adults: A Systematic Review. Rejuvenation Research, 16(2),105-14. doi:10.1089/rej.2012.1397

Drey, M., Zech, A., Freiberger, E., Bertsch, T., Uter, W., Sieber, C., Pfeifer, K. & Bauer, J. (2012). Effects of Strength Training versus PowerTraining on Physical Performance in PrefrailCommunity-Dwelling Older Adults. Journals of Gerontololy: Medical Sciences, 58, 197–204. Doi: 10.1159/000332207

Foldvari, M., Clark, M., Laviolette, L., Bernstein, M., Kaliton, D., Castaneda, C., Pu, C., Hausdorff, J., Fielding R., & Fiatarone Singh M. (2000). Association of Muscle Power With Functional Status in Community-Dwelling Elderly Women. Journals of Gerontololy: Medical Sciences, 55(4), 192–199. Doi: 10.1093/gerona/55.4.m192

Hruda, K., Hicks, A. & McCartney, N. (2003). Training for muscle power in older adults: effects on functional abilities. Canadian Journal of Applied Physiology, 28(2), 178-189. Doi: 10.1139/h03-014

Izquierdo, M., Häkkinen, K., Antón, A., Garrues, M., Ibañez, J., Ruesta, M. & Gorostiaga, E. (2001). Maximal strength and power, endurance performance, and serum hormones in middle-aged and elderly men. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33(9), 1577–87. Doi: 10.1097/00005768-200109000-00022

Nelson, M., Rejeski, W., Blair, S., Duncan, P., Judge, J., King, A., A Macera, C. & Castaneda-Sceppa, C. (2007). Physical activity and public health in older adults: recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Medicine & Science in Sports & Exercise, 39(8), 1435-45. Doi: 10.1249/mss.0b013e3180616aa2

Paterson, D., Jones, G. & Rice, C. (2007). Ageing and physical activity: evidence to develop exercise recommendations for older adults. Canadian Journal of Public Health, 98(2), 69-108. Doi: 10.1139/H07-111

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheid Toekomst Verkenning. (2022). Beschikbaar op: https://www.rivm.nl/publicaties/op-weg-naar-vtv-2024-definitierapport-volksgezondheid-toekomst-verkenning-2024

Tudor-Locke, C. & Myers, A. (2001). Challenges and opportunities for measuring physical activity in sedentary adults. Sports Medicine,31(2), 91-100. Doi: 10.2165/00007256-200131020-00002

Stewart, K. (2005). Physical activity and aging. Annals of the New York Academy of Science, 1055(1), 193-206. Doi: 10.1196/annals.1323.029

Reid, K., Martin, K., Doros, G., Clark, D.,  Hau, C., Patten, C., Phillips, E., Frontera, W. & Fielding, R. (2015). Comparative effects of light or heavy resistance power training for improving lower extremity power and physical capacity in mobility-limited older adults. Journals of Gerontololy: Medical Sciences, 70(3), 372–378. Doi: 10.1093/gerona/glu156

Winter, E., Abt, G., Brookes, F., Challis, J., Fowler, N., Knudson, D., Knuttgen, H., Kraemer, W., Lane, A., van Mechelen, W., Morton, R., Newton, R., Williams, C. & Yeadon, M. (2016). Misuse of "Power" and Other Mechanical Terms in Sport and Exercise Science Research. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(1), 292-300. Doi: 10.1519/JSC.0000000000001101

Miszko, T., Cress, M., Slade, J., Covey, C., Agrawal, S. & Doerr, C. (2003). Effect of strength and power training on physical function in community-dwelling older adults. Journals of Gerontololy: Medical Sciences. 58(2),171-5. Doi: 10.1093/gerona/58.2.m171

Orr, R., de Vos, N., Singh, N., Ross, D., Stavrinos, T. & Fiatarone-Singh, M. (2006). Power training improves balance in healthy adults. Journals of Gerontololy: Medical Sciences, 61(1), 78-85. doi: 10.1093/gerona/61.1.78.

Reid, K. & Fielding, R. (2012). Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults. Exercise and Sport Sciences Reviews, 40(1), 4-12. Doi: 10.1097/JES.0b013e31823b5f13

Tieland, M., Trouwborst, I. & Clark, B. (2018). Skeletal muscle performance and ageing. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 9, 3–19. Doi: 10.1002/jcsm.12238

Trombetti, A., Reid, K., Hars, M., Herrmann F., Pasha, E., Phillips, E. & Fielding, R. (2016). Age-associated declines in muscle mass, strength, power, and physical performance: impact on fear of falling and quality of life. Osteoporosis International, 27(2), 463–471. Doi: 10.1007/s00198-015-3236-5

de Vos, N., Singh, N., Ross, D., Stavrinos, T., Orr, R. & Fiatarone Singh, M. (2005). Optimal load for increasing muscle power during explosive resistance training in older adults. Journals of Gerontololy: Medical Sciences, 60(5), 638-47. Doi: 10.1093/gerona/60.5.638

Tschopp, M., Sattelmayer, M. & Hilfiker, R. (2011). Is power training or conventional resistance training better for function in elderly persons? A meta-analysis. Age Ageing. 40(5), 549-56. Doi: 10.1093/ageing/afr005

Sayers, S. & Gibson, K. (2012). Effects of High-Speed Power Training on Muscle Performance and Braking Speed in Older Adults. Journal of Ageing Research, Epub. doi: 10.1155/2012/426278

Zech, A., Drey, M., Freiberger, E., Hentschke, C., Bauer, J., Sieber, C. & Pfeifer, K. (2012). Residual effects of muscle strength and muscle power training and detraining on physical function in community-dwelling prefrail older adults: a randomized controlled trial. BMC Geriatrics, 12:68. https://doi.org/10.1186%2F1471-2318-12-68

HRC Powerful Ageing
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem

hrc@powerful-ageing.nl
Tel.  0573 74 51 05