Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig  

Valpreventie

"Voorkomen is beter als genezen" 

Valpreventie

Steeds meer gemeenten richten zich op valpreventie, dit komt mede door de SPUK financiering en het GALA akkoord. Bij HRC geloven wij juist in een bredere aanpak. Niet alleen gericht op vallen maar in het trainen van explosieve spierkracht. 

Trainen van explosieve spierkracht
Explosieve spierkracht is de kracht die nodig is om een beweging zo snel mogelijk uit te voeren. Krachtverlies kan ouderen ervan weerhouden om een beweging te starten. Maar ook om snel te reageren op onverwachte situaties. En juist explosieve spierkracht kan worden getraind door middel van verschillende oefeningen. Met meer explosieve spierkracht komen ouderen makkelijker in beweging, met bovendien voldoende snelheid en een goed reactievermogen. Het zijn belangrijke voorwaarden om fysiek zelfredzaam te zijn én te blijven. Om stabiel, stevig en sterk in het leven te staan. Explosieve spierkracht is daarbij onmisbaar voor ouderen.

Voorkomen is beter als genezen
"Voorkomen is beter als genezen" is een gezegde dat we allemaal kennen. En dat is ook zeker waar als het gaat om valpreventie! Een val kan leiden tot ernstige blessures, zoals een heupfractuur of hersenletsel. Dit kan vervolgens leiden tot een slechte gezondheid en onafhankelijkheid. Oudere mensen hebben een verhoogd risico op vallen, omdat ze vaak minder evenwichtig zijn en hun spieren en botten minder sterk zijn. Ze kunnen ook medicijnen gebruiken die hun coördinatie of evenwicht beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat oudere mensen extra aandacht besteden aan onder andere valpreventie. 

Persoonlijke training: explosieve spierkracht
Binnen het persoonlijke programma: ‘Powerful Ageing’ vormt valpreventie ook een belangrijk onderdeel. Tijdens deze training gaan we aan de slag met het verbeteren van het reactievermogen en de spierkracht van de deelnemers. De snelheid en de beweging, vanuit de automatische pilot, zijn te vergelijken met de snelheidspook van uw auto. U schakelt naar de eerste versnelling om weg te rijden. Dit is ook nodig wanneer u een beweging in gang zet. Kracht, snelheid en gewenning zijn nodig om deze bewegingen weer te durven maken. Powerful Ageing traint ouderen om dit vertrouwen weer te vinden en op te bouwen. Zo functioneert het lichaam beter in de eerste versnelling.

Wat is het verschil tussen Powerful Ageing en beweegprogramma’s voor ouderen?

Beweegprogramma’s richten zich vaak op uw algemene gezondheid. Uw kracht en uithoudingsvermogen blijven daarmee op peil. Toch is deze training vaak niet voldoende om uw zelfstandigheid te behouden. Powerful Ageing is een persoonlijk programma dat specifiek uw explosieve spiervermogen verbetert. Volledig gericht op het trainen én behouden van uw fysieke zelfredzaamheid. 

Door wie wordt de interventie gegeven?

De interventie geeft een speciaal opgeleide fysiotherapeut in uw gemeente. Hij of zij begeleidt u bij de oefeningen. U traint op uw eigen niveau en in uw eigen tempo.

Hoelang duurt de interventie?

De interventie duurt 14 weken. U traint 2 keer per week. Een training duurt ca 40 – 50 minuten per keer. 

Waar kan ik interventie volgen?

U volgt de interventie in uw eigen gemeente. Bij een fysiotherapeut die hiervoor speciaal is opgeleid door HRC Powerful Ageing.

Kan ik een training uitproberen om te kijken of ik het volhou?

Het programma stemmen we geheel af op uw fysieke situatie en doelen. Zo traint u op uw eigen niveau en in uw eigen tempo. In de praktijk is het daarom voor alle deelnemers goed vol te houden.

Wat kost het programma?

U gemeente betaalt de kosten voor deze interventie. Ook het borgingsprogramma – de vervolgtrainingen na de eerste 14 weken – mag u nog 2 jaar lang volgen op kosten van de gemeente.

Kan ik de training volgen als ik onder behandeling ben van een arts of specialist?

U kunt de interventie naast andere behandelingen van specialisten of fysiotherapeuten volgen.

Moet ik naast de trainingen thuis ook oefeningen doen?

Naast de oefeningen die u onder begeleiding van de fysiotherapeut doet, is het niet nodig om thuis nog oefeningen te doen.

Copyright © 2023