Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig
Wij zijn op zoek naar Fysiotherapeuten / Projectmanagers, kom jij bij ons werken

We stoppen niet omdat we
ouder worden, we worden
ouder omdat we stoppen.
- Powerful Ageing

Voor gemeenten

HRC Powerful Ageing werkt nauw met u samen vanaf de start van de melding tot het aanbieden van een interventie als aanvulling op het huidige Wmo-aanbod. Daarnaast helpt HRC u met de implementatie in uw gemeente en het borgen van de resultaten. HRC werkt rondom het thema “fysieke zelfredzaamheid”. Wij brengen de fysieke zelfredzaamheid voor de WMO-consulent in kaart, én kunnen een wetenschappelijk onderbouwde interventie aanbieden om dit te verbeteren en te behouden. Hierdoor heeft de WMO-medewerker objectieve informatie over het fysiek functioneren van de inwoner, en kunnen inwoners geholpen worden om vanuit hun eigen kracht zelfstandig thuis blijven wonen. Dit past bij de doelstellingen van de participatiewet.

Onze werkwijze ziet er als volgt uit:

HRC 1379 2

De intake

Inwoners waarbij een verminderd fysiek functioneren onderliggend kan zijn aan de hulpvraag kunnen terecht bij een HRC- fysiotherapeut voor een intakegesprek. Hier wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de fysieke zelfredzaamheid. Ook wordt er gekeken of de inwoner veilig kan functioneren in de thuissituatie. Dit wordt gedaan aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd meetprotocol. 

Rapportage van de fysieke zelfredzaamheid

De betrokken WMO-medewerker ontvangt op de dag van de intake een uitgebreide rapportage over de situatie en fysieke zelfredzaamheid van de inwoner, in relatie tot de hulpvraag. Deze informatie is een waardevolle toevoeging voor het onderzoek dat bij een melding gedaan wordt, om tot een doelmatige oplossing te komen voor de oorzaak van hulpvraag. Hierdoor kan de fysieke zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de inwoner worden behouden. De HRC- fysiotherapeut staat altijd klaar voor overleg of toelichting op de rapportage.

HRC 1433

Interventie Powerful Ageing 

De interventie Powerful Ageing wordt ingezet als er belemmeringen op activiteiten- en participatieniveau zijn waarbij verminderd explosief spiervermogen een (mede) onderliggende oorzaak is. Met dit 14-weekse programma wordt de fysieke belastbaarheid van de inwoner verhoogd aan de hand van gespecialiseerde powertraining bij een lokale fysiotherapiepraktijk. Hiermee wordt de fysieke zelfredzaamheid vanuit de eigen kracht van de inwoner verbeterd om zo de hulpvraag op een duurzame manier te verhelpen. Na de interventie van 14 weken krijgt de betrokken WMO-medewerker wederom een uitgebreide rapportage met een samenvatting van de geboekte vooruitgang op de fysieke zelfredzaamheid. Het is een doelmatige aanvulling op het Wmo-aanbod, gericht op het verbeteren van de fysieke zelfredzaamheid van ouderen. 

Borging

Bij afronding van de interventie kan de inwoner blijven deelnemen aan een borgingsgroep voor verdere verbetering en/ of behoud van de geboekte vooruitgang. Zo kan de fysieke zelfredzaamheid op activiteiten- en participatieniveau behouden worden zonder het risico dat de inwoner deze zelfredzaamheid verliest. De deelnemer krijgt elk jaar een tussentijds meetmoment om de fysieke zelfredzaamheid in kaart te brengen. Zo kan er opnieuw worden gekeken of Powerful Ageing de best passende oplossing is voor de ervaren (nieuwe) hulpvraag. U ontvangt hier wederom een rapportage van.

Meer informatie 

Of een vrijblijvende presentatie? Lees wat we bieden, stuur ons een bericht of neem direct contact met ons op. Want wellicht is dit programma een mooie aanvulling op het bestaande zorgaanbod van uw gemeente. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Persoonlijk programma

Dit programma is volledig op maat gemaakt. Afgestemd op de activiteiten die individuele ouderen willen (blijven) ondernemen. 

HRC 0734

Ouderen langer fysiek zelfredzaam 
Tegen de grenzen van je lichaam aanlopen

Als je ouder wordt, kan je tegen een fysieke beperking van je lichaam aanlopen. Zoals verlies van functionaliteit, valangst of explosief krachtsverlies. In dit geval doe je al snel een beroep op de gemeente. Voor ondersteuning vanuit de Wmo. Het is fijn dat die ondersteuning er is. Toch heeft dit in de praktijk een keerzijde. Want hoe minder ouderen zelf actief blijven, hoe sneller de fysieke zelfredzaamheid afneemt. En daarmee het vermogen om zelfstandig te blijven wonen en (weer) actief mee te doen in de samenleving.  

De regie in eigen hand
Met de juiste interventie brengt u hier als gemeente verandering in. Door het mogelijk te maken dat, een speciale groep ouderen, langer fysiek zelfredzaam blijft. Met een effectief programma waarin ouderen doelgericht en persoonlijk trainen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met de participatiewet ouderen ook langer actief laten bijdragen aan de maatschappij. Juist voor die groep ouderen is Powerful Ageing in het leven geroepen. Om langer zelfredzaam te zijn en te kunnen blijven vertrouwen op de kracht van het eigen lichaam. 

HRC Powerful Ageing
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem

hrc@powerful-ageing.nl
Tel.  0573 74 51 05

HRC Powerful Ageing verbetert de fysieke zelfredzaamheid en participatie van ouderen. Verlaagt de druk op kostbare Wmo-ondersteuning binnen gemeenten.

Copyright © 2023