Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig
Wij zijn op zoek naar Fysiotherapeuten / Projectmanagers, kom jij bij ons werken
HRC Header 3

Explosieve spierkracht onmisbaar voor ouderen

HRC 1433

Krachtsverlies kan ouderen ervan weerhouden om een beweging te starten. Maar ook om snel te reageren op onverwachte situaties. Met meer explosieve spierkracht komen ouderen makkelijker in beweging, met bovendien voldoende snelheid en een goed reactievermogen. Het zijn belangrijke voorwaarden om fysiek zelfredzaam te zijn én te blijven. Om stabiel, stevig en sterk in het leven te staan. Explosieve spierkracht is daarbij onmisbaar voor ouderen.

Persoonlijke training: explosieve spierkracht

Binnen het persoonlijke programma: ‘Powerful Ageing’ vormt de training ‘Explosieve spierkracht’ een belangrijk onderdeel. Tijdens deze training gaan we aan de slag met het verbeteren van het reactievermogen en de spierkracht van de deelnemers.

“Ouderen trainen de activiteiten uit het dagelijks leven
en de juiste spieractiviteit. Om direct in beweging te komen.”

HRC 0790

Wat is explosieve spierkracht?

Spierkracht creëert versnelling in de beweging 

Vanuit stilstand in beweging komen, vraagt kracht én voldoende snelheid in de beweging. Oftewel: explosief spiervermogen. Met de jaren verliezen ouderen spierkracht en ook de snelheid in de bewegingen neemt af. Terwijl dit juist zo hard nodig is om op eigen benen te blijven staan. Om bijvoorbeeld op te staan uit een stoel, op de fiets te stappen of om na het struikelen een val te voorkomen.

De snelheid en de beweging, vanuit de automatische pilot, zijn te vergelijken met de snelheidspook van uw auto. U schakelt naar de eerste versnelling om weg te rijden. Dit is ook nodig wanneer u een beweging in gang zet. Kracht, snelheid en gewenning zijn nodig om deze bewegingen weer te durven maken. Powerful Ageing traint ouderen om dit vertrouwen weer te vinden en op te bouwen. Zo functioneert het lichaam beter in de eerste versnelling.

HRC 1379 2
Het verschil tussen ‘Powerful Ageing’ en bestaande beweegprogramma’s?

Accent op reactievermogen en explosieve spierkracht 

Bewegen is voor ouderen een belangrijk ‘medicijn’. Dit bevordert de gezondheid, zo is uitgebreid onderzocht. Toch blijkt uit onderzoek dat veel beweegprogramma’s minder effect hebben op de fysieke zelfredzaamheid dan we tot nu toe dachten. Ook de maatschappelijke participatie, nadat ouderen deelnamen aan deze programma’s, valt tegen. 
 
Voorgaande beweegprogramma’s richten zich veelal op kracht en gezondheid. Maar de praktijk laat steeds duidelijker zien dat fysieke zelfredzaamheid van ouderen vraagt om iets anders; namelijk om explosieve spierkracht. ‘Powerful Ageing’ is daarom gericht op het trainen van dit explosieve spiervermogen. Met als resultaat: ouderen die fysiek zelfstandiger, zelfredzamer en zinvoller leven.

HRC Powerful Ageing
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem

hrc@powerful-ageing.nl
Tel.  0573 74 51 05

HRC Powerful Ageing verbetert de fysieke zelfredzaamheid en participatie van ouderen. Verlaagt de druk op kostbare Wmo-ondersteuning binnen gemeenten.

Copyright © 2023