Powerful Ageing: 30% minder wachtlijsten, minder druk bij de uitvoering van de Wmo  | Enorme besparing op de Wmo kosten |  Ouderen blijven langer zelfstandig
Wij zijn op zoek naar Fysiotherapeuten / Projectmanagers, kom jij bij ons werken
HRC Header 8
Een verreikende visie
op ouderenzorg
HRC 0439

Waardevolle uitbreiding Wmo-aanbod gemeenten 

Sinds 2015 valt de ouderenzorg binnen het belangrijke takenpakket van alle gemeenten in Nederland. Aan deze taak wordt invulling gegeven via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met als doel: zorgen dat ouderen zo lang mogelijk fysiek goed functioneren, zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan de maatschappij.  

Powerful Ageing is gericht op het behouden van de fysieke zelfredzaamheid van ouderen. Zo kan iemand langer zelfstandig participeren in de maatschappij. Onze interventie sluit daarmee volledig aan bij de doelstellingen van de sociale participatie. Ook vormt de interventie een waardevolle aanvulling op het Wmo-aanbod binnen u gemeente

HRC 1291

Een steun voor vele ouderen

Gemeenten slagen er jaarlijks in om vele ouderen te ondersteunen. Dit kost echter ook de nodige tijdsinspanning en budgetten. Tegelijkertijd doemen er belangrijke vraagstukken op als: “Hoe houden we bij de toekomstige dubbele vergrijzing: de groeiende zorgvraag in toom én zorguitgaven in de hand?” Een complex vraagstuk, waar we ons bij Powerful Ageing al jaren mee bezighouden. Op basis van promotieonderzoek en wetenschappelijke vervolgstudies ontwikkelden we de interventie: ‘Powerful Ageing’.

HRC 0621

Het verschil tussen ‘Powerful Ageing’ en bestaande beweegprogramma’s?
Accent op reactievermogen en explosieve spierkracht 

Bewegen is voor ouderen een belangrijk ‘medicijn’. Dit bevordert de gezondheid, zo is uitgebreid onderzocht. Toch blijkt uit onderzoek ook dat veel beweegprogramma’s minder effect hebben op de fysieke zelfredzaamheid dan we tot nu toe dachten. Ook de maatschappelijke participatie, nadat ouderen deelnamen aan deze programma’s, valt tegen. 
 
Voorgaande beweegprogramma’s richten zich veelal op capaciteit en gezondheid. Maar de praktijk laat steeds duidelijker zien dat fysieke zelfredzaamheid van ouderen vraagt om iets anders; namelijk om explosieve spierkracht. ‘Powerful Ageing’ is daarom gericht op het trainen van dit explosieve spiervermogen. Met als resultaat: ouderen die fysiek zelfstandiger, zelfredzamer en zinvoller leven.

HRC Powerful Ageing
Hoeflingweg 20
7241 CH Lochem

hrc@powerful-ageing.nl
Tel.  0573 74 51 05

Copyright © 2023